Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com
 
Phastek Performance
Go Back   Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com > Speed Depot


Conversation Between Speed Depot and chungcuviet
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. chungcuviet
    06-14-2017 10:30 PM
    chungcuviet
    ICID Complex sở hữu tiện ch đầy đủ v cao cấp như trung tm thương mại, bể bơi rộng 500m2, khun vin cy xanh, vườn hoa, sn chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, nh trẻ 1.000m2, nh hng, phố mua sắm v đi dạo, caf…. Bn cạnh đ, chủ đầu tư cn xy dựng 3 tầng hầm đảm bảo mỗi căn hộ c tối thiểu một chỗ để t v 2 chỗ dựng xe my.

All times are GMT -5. The time now is 05:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.