Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com
 
Bigwormgraphix
Go Back   Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com > Duramacr1


Conversation Between Duramacr1 and balackobama
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. balackobama
  04-12-2016 01:27 AM
  balackobama
  Hôm nay mới vừa lên tuyến nhận được tin tức của BOSS kêu nàng cần phải “Diệt” đợt nghĩa quân thứ nhất “Thanh quân trắc, giết yêu nghiệt” bởi v́ tṛ chơi c̣n chưa mở ra phần này.
  V́ chén cơm Trầm Ngư không thể làm ǵ khác hơn là “Phụng mệnh làm việc”, sau đó k máy chạy bộ điện
  giàn tập tạ
  bàn bóng bàn
  tập ngực
  tập bụng
  tập vai
  hông lâu trong Ngạo thế truyền ra 1 cum từ “khen” là Tắc Thiên Thái hậu – “Âm hiểm ác độc, độc như rắn rết” . Trầm Ngư rất buồn bực mặc dù thủ đoạn của nàng không lắm quang minh nhưng

All times are GMT -5. The time now is 05:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 4
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.